Uitzenden


Er zijn bedrijven die op zoek zijn naar (tijdelijke) medewerkers en er zijn mensen die (tijdelijk) willen werken.

Recruitment Facility brengt deze partijen samen. Door het grote aantal kandidaten en vacatures in onze database, kunnen wij in veel soorten branches bemiddelen.

Bij Recruitment Facility vinden veel werkzoekenden uiteindelijk een vaste baan bij een werkgever; dit is de insteek van onze bedrijfsvoering! Er blijven echter altijd mensen bestaan die aan een tijdelijke baan de voorkeur geven.
Nadat de bemiddeling een feit is en de werkzaamheden voor de kandidaat bij de werkgever aanvangen, regelt Recruitment Facility op de achtergrond uw contractuele en financiële zaken. 


Voordat bovengenoemde facetten geregeld kunnen zijn, worden verschillende werkzaamheden verricht zoals:
Verzorging van de werving en selectie;
- Uitvoerig inventarisering van het CV van de medewerker;
- Controleren op (minimaal 2) referenties;
- Aanmaken van personeelsdossiers;
- Opstellen en verstrekken van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten;
- Periodiek verlonen van gewerkte uren van medewerkers;
- Tijdig uitbetalen van salarissen;
- Verstrekken van loonstroken en jaaropgave;
- Correct en tijdig afdragen van loonbelasting en sociale premies;
- Uitvoeren van bij Wet verplichte pensioenregelingen;
- Verwerken en bijhouden van personeelsmutaties;
- Bijhouden en toepassen van actuele wijzigingen in cao en wet- en regelgeving;
- Signaleren van contractstermijnen, jubilea, etc.;
- Centraal aanspreekpunt voor u en uw medewerkers;
- Verzamelfacturen waardoor uw personeelskosten direct inzichtelijk zijn;
- Centraal aanspreekpunt voor u en uw medewerkers;
- Loondoorbetaling van zieke werknemers;
- Wanneer gewenst het voeren (of bijwonen) van functionering gesprekken.

 

Om terug te keren op de homepagina drukt u op ons logo.

Alle rechten voorbehouden © 2013 Recruitment Facility